Nowe Miasteczko On Line
Click for Zielona Gora, Poland Forecast

Menu główne
 Strona główna
 Aktualności
 Publicystyka
 Wywiady
 Kultura
 Sport i rekreacja
 Reportaże
 Fotoreportaże
 Archiwum
    Wyszukiwarka
Strony interaktywne
 Plan miasta
 Zdjęcie satelitarne
 Galeria
Z kronik miejskich
 UMiG Nowe Miasteczko
 Parafia Nowe Miasteczko
 Zespół Szkół Nr 1
 Stowarzysz. Przyjaciół NM
 Obywatele dla Demokracji
 OKiS Nowe Miasteczko
 OSP Nowe Miasteczko
 Koło Łowieckie "Orzeł"
 ROD "Tulipan"
Strony gminne i inne
 Dwór w Szybie
 Bluesobranie

Zajrzyj tutajPowered by phpBB2

Strona główna Administracja


Serwis Nowe Miasteczko On-Line istnieje od 22 marca 2002 r.


   Witaj w serwisie

Zapraszamy do Niezależnego Forum Internautów Nowego Miasteczka.

Staramy się być na bieżąco we wszystkim, co dzieje się w Nowym Miasteczku. Nie wszędzie jednak możemy dotrzeć. Jeśli masz jakieś ciekawe informacje, o których nie wiemy, podziel się nimi. Z chęcią przyjmiemy do współpracy każdego, kto ma coś ciekawego do powiedzenia.

RomanSDeprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rosta/public_html/cutenews/inc/functions.inc.php on line 7

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rosta/public_html/cutenews/show_news.php on line 23

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rosta/public_html/cutenews/show_news.php on line 43

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rosta/public_html/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/rosta/public_html/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54
Bilans otwarcia (11.03.2003 r.)
Dodał: RomanS , 09 Feb 2008

Z pewnym opóźnieniem dotarł do Rady Miejskiej "Bilans otwarcia IV kadencji Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku" - dokument przygotowany przez pracowników Urzędu Miejskiego, a firmowany przez Burmistrza naszego miasta.

Podczas drugiej sesji naszej Rady, jeszcze w listopadzie ubr., pomysł przygotowania takiego bilansu przedłożył radny Komarnicki. Wprawdzie domagał się on przedstawienia takiego dokumentu na następnym posiedzeniu Rady, ale termin już wtedy wydawał się mało realny.

Pierwszą przymiarką do owego bilansu otwarcia było przedstawienie przez burmistrza Józefa Giemzę swoistego zarysu obecnego materiału na ostatniej ubiegłorocznej sesji. Radni uzyskali wtedy zapewnienie dostarczenia im pełnego bilansu w postaci konkretnego dokumentu. Wreszcie ten konkretny dokument pojawił się.

Ten, pewnego rodzaju remanent dokonań burmistrza, liczy sobie kilkanaście stron. Osoby zainteresowane szczegółami z pewnością dotrą do całego bilansu. Ja chciałbym jedynie przedstawić kilka istotnych faktów z tego dokumentu i zwrócić uwagę czytelników na kilka wątpliwości, jakie w trakcie jego lektury mogą się pojawić.

Zatem, po krótkim wstępie trafiamy do działu Demografia. Oprócz informacji o liczbie ludności w mieście (2 912), w gminie (2 813) i ogółem (5 725), mamy też dokładne dane dotyczące każdego sołectwa. Brakuje jednak danych porównawczych np. sprzed pięciu, czy dziesięciu lat. Dobrze byłoby wiedzieć, czy nas przybywa, czy ubywa. Wprawdzie kilkanaście lat temu byliśmy gminą do 5 000 mieszkańców, więc chyba nas od tego czasu przybyło, ale ostatni niż demograficzny na pewno zrobił swoje. Taka informacja o "ruchach" demograficznych mogłaby być przydatna na przykład przy planowaniu rozwoju tzw. usług edukacyjnych.

Kolejna informacja dotyczy mienia gminy. Wymieniono tu wszystkie składniki miejskiego majątku - od mieszkań komunalnych (55) po szalety miejskie (2). Ogólna wartość mienia komunalnego wyceniona została (wg wartości księgowej) na blisko 12 mln zł. Dużo to, czy mało? Kto bardziej biegły w arytmetyce - szybko wyliczy, że to raptem około 2 000 zł na jednego mieszkańca gminy. Więc - dużo to czy mało?

Z działu Finanse Gminy dowiemy się o wysokości zadłużenia naszej gminy. Kwestia ta, tak często podnoszona przez oponentów burmistrza przy każej możliwej okazji, została tu postawiona jasno i wyraźnie. Jesteśmy zadłużeni w trzech bankach na kwotę 1 715 400 zł (plus - oczywiście - odsetki). Kredyty zostały zaciągnięte na stację uzdatniania wody, na oczyszczalnię ścieków, a ostatni - krótkoterminowy - na kanalizację Gołaszyna, wodociąg w Miłakowie i na wydatki oświatowe pod koniec ubiegłego roku. Terminy spłat owego zadłużenia przypadają na listopad 2003, maj 2007 i maj 2013. Mamy zatem co spłacać przez najbliższe dziesięć lat.

Pocieszać może jednak, iż zarówno stan zadłużenia gminy, jak i obsługa spłat tego długu, mieści się w dopuszczanych przez ustawę o finansach publicznych wskaźnikach. Nasze zadłużenie wynosi 34,74% przy dopuszczalnych 60%, a obsługa spłat 9,71% wobec dopuszczalnych 15%.

Problemem trudnym do rozwiązania może jednak okazać się tzw. zadłużenie wewnętrzne w wysokości ponad 87 tys. zł, będące zobowiązaniem Gminy w dodatkach mieszkaniowych. Niestety, jest to problem trapiący nie tylko naszą gminę od wielu lat. Ustawodawca zobowiązał gminy do wypłaty tych dodatków, zapewniając zaledwie około połowy niezbędnych środków. Władze Gminy próbują ten problem rozwiązywać globalnie, w ramach wzajemnych rozliczeń ze spółdzielnią mieszkaniową, ale jak widać - nie zawsze jest to do końca możliwe.

Z kolejnego działu dowiemy się, jakie są obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych. Danych jest tu sporo, dlatego spróbuję ten fragment Bilansu otwarcia omówić nieco później. Być może uda mi się uzyskać podobne dane z sąsiednich gmin - pozwoliłoby to dokonać czegoś w rodzaju analizy porównawczej obciążeń podatkowych. Dopiero wtedy moglibyśmy się przekonać, na ile "fiskalne" są nasze władze.

Kolejny finansowy dział omawianego dokumentu dotyczy umorzeń oraz zaległości podatkowych. Można się tu paru ciekawych rzeczy dowiedzieć. Umorzenia w podatku rolnym to zaledwie 582 zł, w podatku od środków transportowych - 2 170 zł, a w podatku od nieruchomości aż 10 400 zł. Niestety, nie znajdziemy tu informacji kto i dlaczego z takich umorzeń skorzystał. Myślę jednak, że kwota tych kilkunastu tys. złotych nie jest warta takiego zainteresowania.

Dużo ciekawsze są informacje o zaległościach podatkowych. Zaległości w podatku rolnym to ponad 276 tys. zł, a w podatku od nieruchomości to nieco ponad 210 tys. zł. Są to potężne, jak na naszą gminę, kwoty i jednocześnie - kwoty w zasadzie nie do odzyskania. Głównym dłużnikiem jest tu bowiem spółka "Agrolub" (pamięta ją ktoś jeszcze?). Jej zobowiązania wobec wierzycieli są ogromne, a nasza gmina jest wśród nich na szarym końcu.

O ile dług upadłej spółki można próbować zrozumieć, o tyle następna pod względem wysokości kwota zadłużenia szokuje nie tylko wysokością. Ponad 160 tys. zł wynoszą zaległości w opłatach za wodę i ścieki!!! (z tego na Nowe Miasteczko przypada niemal okrągłe 100 tys. zł). To więcej niż wysokość kredytu, jaki musiała zaciągnąć Gmina na utrzymanie oświaty w roku ubiegłym. To dwukrotnie więcej niż wynoszą zaległości Gminy w dodatkach mieszkaniowych. Myślę, że nadszedł już czas, by nieco energiczniej przystąpić do egzekwowania tych długów.

Kolejne cztery strony Bilansu otwarcia to sprawozdanie z przeprowadzonych inwestycji w latach 1992 - 2002, a więc w okresie sprawowania władzy przez burmistrza Józefa Giemzę. Jest tego naprawdę sporo, ograniczę się zatem do przedstawienia wartości tych inwestycji. 4 647 000 zł - to (w zaokrągleniu) kwota, wynikająca z podsumowania wartości wszystkich zrealizowanych robót - od domu przedpogrzebowego, wybudowanego w 1992 roku, do kanalizacji w Gołaszynie i wodociągu w Miłakowie - zrealizowanych w roku ubiegłym. W powyższej kwocie, aż 3 112 000 zł to udział własny gminy (część tej kwoty pochodzi z omówionych wcześniej kredytów), reszta to dotacje z różnych źródeł (1 227 000 zł) i udział mieszkańców (308 000 zł - w tym 299 000 zł to udział w telefonizacji gminy). Chyba jest się czym pochwalić?

W ósmej i dziewiątej części Bilansu dowiadujemy się o kosztach utrzymania oraz o wysokości wynagrodzeń w urzędzie miejskim oraz we wszystkich jednostkach budżetowych, czyli w oświacie, kulturze, sporcie i pomocy społecznej. Koszty utrzymania kształtują się następująco (kwoty w zaokrągleniu do pełnych tys. zł):

  • rada miejska - 86 000 zł
  • urząd miejski - 882 000 zł
  • administracja rządowa - 69 000 zł
  • ośrodek pomocy społecznej - 64 000 zł
  • straż pożarna - 45 000 zł
  • szkoły podstawowe i gimnazjum - 2 817 000 zł
  • przedszkole - 302 000 zł
  • dom kultury - 141 000 zł
  • stadion, sport - 83 000 zł

W powyższym zestawieniu uderza wysokość kosztów utrzymania szkół (jak dowiadujemy się z przedstawionej dalej struktury budżetu gminy - stanowią one ponad 33 % wszystkich wydatków gminy). Na szczęście niemal w całości są to środki pochodzące z subwencji oświatowej.

Drugie w kolejności pod względem wysokości są wydatki na utrzymanie urzędu miejskiego. 12 % wydatków budżetowych gminy to spore obciążenie - należy mieć nadzieję, że są to pieniądze wydawane z korzyścią dla gminy.

Ponieważ wcześniej krytykowałem żądania ujawnienia wynagrodzeń pracowników poszczególnych jednostek budżetowych bez ich zgody, sam takiej zgody nie uzyskawszy - nie będę ich przedstawiał, mimo iż kwoty te w Bilansie zostały opublikowane. Ograniczę się tylko do przedstawienia wysokości wynagrodzenia trzech najważniejszych osób w Gminie: burmistrza - 6 000 zł, skarbnika - 4 125 zł i sekretarza - 3 960 zł.

Pomimo, iż nie przytaczam szczegółowych danych, nie mogę jednak pozostawić bez komentarza sposobu, w jaki zaprezentowano w omawianym dokumencie kwoty wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach. O ile w przypadku urzędu miejskiego, ośrodka pomocy społecznej, przedszkola, domu kultury przedstawiono jedynie średnie wynagrodzenie w danej jednostce, o tyle w przypadku szkół podstawowych i gimnazjum dane te zostały bardzo uszczegółowione. Podano bowiem dane dotyczące oddzielnie: dyrekcji, nauczycieli, administracji i pracowników obsługi i to w rozbiciu na wszystkie placówki. Czyżby w pozostałych jednostkach budżetowych gminy nie było dyrekcji, administracji i pracowników obsługi?

Szczególnie ciekawie prezentacja danych o wynagrodzeniu wygląda na przykładzie szkoły podstawowej w Borowie Wielkim. Z danych zawartych w Bilansie nie poznamy wynagrodzenia dyrektora tej szkoły. Dowiemy się natomiast, jakie jest średnie wynagrodzenie dyrekcji owej placówki. Ciekawe, czy dyrekcja szkoły w Borowie wyraziła zgodę na opublikowanie tych danych...

Wreszcie na koniec bardzo smutna i zatrważająca informacja nt. stanu bezrobocia na terenie naszej gminy. Na koniec grudnia ub.r. wynosiło ono 794 osoby. Daje to blisko 14% wszystkich mieszkańców naszej gminy. W stosunku do osób w tzw. wieku produkcyjnym stanowi to około 20%. Jeśli dzisiejszą liczbę bezrobotnych porównamy do 566 osób bezrobotnych w grudniu 1994 roku, to obraz nasilającego się dramatu będzie jeszcze wyraźniejszy. Próba rozwiązania tego dramatu jest ogromnym wyzwaniem stojącym przed naszymi władzami.


Wydaje się, że pomimo paru braków i wątpliwości, Bilans otwarcia jest dokumentem potrzebnym. Po raz pierwszy od wielu lat otrzymaliśmy dość jasny i przejrzysty obraz stanu naszej gminy. Jest to obraz gminy zmagającej się z wielu problemami, ale gminy stopniowo rozwijającej się. Z pewnością nie na miarę oczekiwań mieszkańców, ale na miarę środków, jakie są oddane do jej dyspozycji. Czy można było zrobić coś więcej i lepiej? Być może. Czy można było zrobić coś mniej i gorzej - z pewnością. Czy zatem ostatnie dziesięć lat rządów burmistrza Józefa Giemzy to czas dla gminy stracony - jak twierdzą jego przeciwnicy, czy też czas wykorzystywania szans - jak twierdzi burmistrz? Wnioski wyciągnijmy sami.

Komentarzy: [0]

Dodaj własny komentarz:

Nick:
E-mail: (opcjonalnie)
Emotikony: smilewinkwassattonguelaughingsadangrycryingWprowadź poniższy kod

Security Image
| Zapomnij o mnie
Content Management Powered by CuteNews

Laureat konkursu
Dziennikarz Obywatelski
2007 Roku

II miejsce
w kategorii
Wybór Internautów

Twój kalendarz
Grudzień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

  Na imieniny idź do:
  Alfreda, Izydora, Zoriny

  22.12 - Początek Zimy
  24.12 - Wigilia Bożego Narodzenia
  25.12 - Boże Narodzenie
  31.12 - Sylwester

Pogoda w regionie
Kliknij po prognozę pogody dla Zielonej Góry
Cytat dla Ciebie

Losowy obrazek

 
do góry   

Strona 'Nowe Miasteczko On-Line' reprezentuje wyłącznie poglądy Autora i nie jest ani w sposób finansowy, ani organizacyjny związana z żadną organizacją państwową, samorządową czy inną. Imiona, nazwiska i inicjały osób pełniących funkcje publiczne są prawdziwe; imiona, nazwiska i inicjały innych osób zostały zmienione, a wszelka zbieżność z nazwiskami prawdziwymi jest przypadkowa. Nie dotyczy to osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie swojego prawdziwego imienia, nazwiska, inicjałów.
   Wszystkie opisywane wydarzenia są w zasadniczej treści prawdziwe, jednak Autor - znając niektóre fakty z opowiadań, i mając do dyspozycji jedynie własny punkt widzenia - nie może zagwarantować pełnej zgodności z rzeczywistością.
   Autor nie ponosi też odpowiedzialności za treści zawarte w komentarzach autorstwa gości niniejszego serwisu. System News oraz Forum pozwala bowiem każdemu na dokonywanie dowolnych wpisów na stronie. Usuwane będą wyłącznie teksty zawierające treści o charakterze obelżywym oraz słowa powszechnie uznawane za wulgarne.


Dr.Smoke shop